Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 9, 2017

Vi öser kärlek över Egypten, går igenom VM-kval-grupperna, blickar mot Amsterdam Arena.