Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 8, 2017

Arsenal – som tar segrarna, tyska trenden – som är oroväckande, Ronaldo – som ingen kan säga emot, Hope Solo – och Han Solo.