Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 4, 2018

Tutski Balutski är podden där Tutto Balutto med hjälp av Christoffer Svanemar går igenom VM lag för lag. Turen har kommit till Nordafrika och Marocko och Egypten.