Preview Mode Links will not work in preview mode

May 18, 2018

I det tredje avsnittet av Tutski Balutski, Tutto Baluttos VM-podd, kollar vi läget i Senegal och Nigeria.