Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 30, 2017

Exit Aftonbladet, evigt blödande italienska såren, åren med Zlatan, ett liv med journalistiken.