Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 29, 2017

Våra våra-gubbar-lag!


Jun 26, 2017

Schizofrena ytterbackarna, pensionerade tröjor, VAR, tårtskalan, Donnarummagate, Malmös maktposition. 


Jun 20, 2017

Från Polen! Grävlingar! Ultraskultur! Ramsor! Straffen!