Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 25, 2018

Christoffer Svanemar & Adam Pinthorp gästar och snackar upp världens största klubblagsmatch – El Clásico!