Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 10, 2020

Zlatans nya svajiga affärsverksamhet, Bolognas skeva självbild, Daniel Anderssons kritik-immunitet, Sivert Nilsens fortsatta korståg, äckliga Patric, blomstrande Mason Greenwood, Englands ljusa framtid, Champions League-förutsättningarna.