Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 3, 2020

Tränaren Kjell Jonevret gästar! Om gulden och titlarna! Den långa tiden i Norge! Äventyret i Sydafrika!