Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 18, 2020

Farväl till Javier Mascherano! Andersson/Wettergrens fega matchcoachning! Fasan i att vakna upp som Jogi Löw!