Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 1, 2021

Ståle Stolbakkens reptilhjärna! Danskens galna dagsform! Jogi Löws nya nivåer av uselhet! Sund skepticism! EM-drömdödarn Daniel Larsson! Ponnes vara eller inte vara!