Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 17, 2017

Dryga två timmar där La Liga och Bundesliga stöts och blöts! Gäster: Adam Pinthorp och Adam Nilsson.