Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 9, 2020

Vi har med “Big Mike” Mikael Lustig på länk! Det pratas belgiskt coronakaos, bästa medspelarna under karriären, kriminella bilresan, missförstådda Erik Hamrén.