Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 23, 2017

Om ångestfyllda allsvenska slutspurten, Djurgårdens obegripliga straffskyttsordning, lärda läxorna utomlands, derbyhelvetena, enorma Kinapengarna, ryska cirkusen.