Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 20, 2019

Zlatan vs Carlos Vela, VAR:s upprättelse, försäsongspirret, när den moderna fotbollen gått för långt, Terminator-James Milner.